Kurikulum SMP dan SMA SALSABILA Tahfidz Boarding School
1. Al Qur’an dan Diniyah
– Cinta Allah, Rasulullah, dan Kitabullah
– Tahsin, tilawah dan tahfidz 30 juz
– Aqidah, syariah, fiqh, sirah dan adab
– Ilmu hadis dan tafsir alqur’an untuk SMA
2. Life Skill & Keputrian
– Organisasi kepengurusan santri
– Aktifitas olahraga sesuai sunnah Rasulullah saw
– Kegiatan Ekstra Kurikuler
– Piket kegiatan domestik rumah dan lingkungan
– Entrepreneurship
– Pengabdian Masyarakat
3. Bahasa Asing
– Bahasa Arab dg pengajar syekh dari Yaman
– Bahasa Inggris
4. Pelajaran Umum
– Matematika
– Bahasa Indonesia
– Pengetahuan Alam dan Sains
– Pengetahuan Sosial

Kurikulum Ma’had Ali SALSABILA
1. Tahfidz 30 juz
2. Dirosah Islamiyah
a. Aqidah
b. Akhlaq/adab
c. Tsaqafah Islamiyah
d. Tafsir
e. Hadis
f. Nahwu-Shorof
g. Tadabbur ma’ani
3. Bahasa Arab dengan pengajar Syekh dari Yaman

Kurikulum Takhossus
1. Tahfidz 30 juz
2. Aqidah, akhlaq dan adab